PLAN MARCO: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias-2016, cofinanciado co Fondo europeo agrícola de desenvolvemento rural (Feader)ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020

MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS DE VAL XESTOSO, ALTO XESTOSO E SAN FIZ


 
 
 
Luns a Vernes de 9:00h a 15:00 h
Teléfono: 981 793 885 Fax: 981 793 804 Rebordelo 1, San Fiz - MONFERO ( A CORUÑA)

correo@monfero.es
|AVISO LEGAL|LOPD